Kótaji Kerítés Gyártó

A drótkerítés a legolcsóbb kerítés a világon. Ami szükséges hozzá, azt nálunk megtalálja A-tól Z-ig.
Fém és beton kerítésoszlopok, horganyzott és zöld drótháló, beton lábazati elemek, 3D-s kerítéspanelek és kiegészítők.

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


https://kotaji-kerites.hu/
Ön, mint
Megrendelő, a kotaji-kerites.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. A Honlapon folytatott tevékenység
A Honlap célja a Kótaji Kerítésgyártó (Kalemegdan Kft.) szolgáltatásainak/termékeinek bemutatása, és az érdeklődők összekötése a termékeket/szolgáltatásokat értékesítő vállalkozásokkal.
A Honlap üzemeltetője a
Kalemegdan Kft. (a továbbiakban: Értékesítő).

2. A Szolgáltató adatai
Név: Kalemegdan Kft.
Székhely: 4482 Kótaji, Ibrányi utca 78.
Cégjegyzékszám: 15-09-081573
Nyilvántartásba vette: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság, mint cégbíróság
Üzlet címe: 4483 Buj, Kóborlótanya 1.
Üzlet nyitvatartási ideje: H-P: 7-17, Szombat: 7-15, Vasárnap: zárva
Telefon: +36303258200
Adószám:
24845788-2-15
E-mail: keritesnagyker@gmail.com

3. Az ajánlatkérés menete a weboldal használatával

3.1 Adja meg az Értékesítő által kért adatokat:
- Vezetéknév
- Keresztnév
- Email cím
- Telefonszám
-
Kivitelezés helyszíne
- Ajánlatkérés leírása
3.2 Küldje el az információkat a Küldés gombra kattintva.
3.3 Ezt követően az
Értékesítő munkatársai a megadott elérhetőségek valamelyikén felveszik a kapcsolatot az ajánlatkészítés érdekében.

4. A termékek ára

A termékek mellett feltüntetett ár nettóban értendő, mely ár nem tartalmazza az Általános Forgalmi Adót, és a logisztikai hozzájárulás költségét sem. A Honlapon feltüntette árak Kótaji telephelyi árak melyek személyes átvétellel értendőek. Más telephelyeinken a szállítási költséggel növelt árakat alkalmazzuk. Az Értékesítő azonban nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (0 Ft). Ilyen esetekben az Értékesítő nem köteles a terméket a weboldalon hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibás ár feltüntetése esetén, az Értékesítő felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Megrendelő eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

5. A rendelés feldolgozása

A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek.

Kezelt adatok:
- Az adatkezelés során az Adatkezelő a Megrendelő nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli.

- Amennyiben a Megrendelő rendelést adott le az Értékesítőnek, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.

Az adatkezelés időtartama:
Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja:
A szerződés teljesítése. [Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]

6. Fizetési módok

A Megrendelő megrendelését a következő fizetési módok igénybevételével tudja kiegyenlíteni

Utánvétel esetében:

Ha az utánvételes fizetést választja a Megrendelő, úgy a termékek díját és az esetleges logisztikai hozzájárulás díj költséget a futárnak fogja kiegyenlíteni a csomag átvételekor készpénzben.

Banki átutalás esetében:

Ha a Megrendelő a banki átutalást választja, a megrendelés alapján kiállított díjbekérőt az Értékesítő e-mailben átküldi a megrendelésen szereplő e-mail címre, és ez alapján a Megrendelő elindíthatja az utalást. A csomagot az összeg Értékesítő számláján történő jóváírást követően indítja útjára az Értékesítő. A banki átutalásnak a bank által szokásosan felszámított díjon kívül egyéb költsége nincs, de számolni kell 1 napot a tranzakció véghezvitelére külföldi számláról való utalás esetében pedig 3 napot kell számolni.

7. A számla kiállítása

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Kezelt adatok
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

Az adatkezelés jogalapja
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

8. A Termék átvételére vonatkozó szabályok

A vonatkozó jogszabályi rendelkezés alapján az Értékesítő a Termék tulajdonjogának átruházására, a Megrendelő a vételár megfizetésére, valamint a jelen pontban meghatározottak szerint a Termék átvételére köteles.
8.1 A Termék átvételéről szóló értesítés
Az Értékesítő a Termékek átvételének pontos részleteiről telefonon értesíti a Megrendelőt.
8.2

a) A Termék átvételére előírt határidő
A Megrendelő köteles haladéktalanul átvenni a Terméket az egyeztetett időpontban.

b) Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 45 nap. Az Értékesítő késedelme esetén a Megrendelő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az Értékesítő a póthatáridőn belül nem teljesít, a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni.

9. Külföldre történő értékesítés

Az Értékesítő nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli Megrendelőket. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az Értékesítő Magyarország területén biztosítja a megrendelt Áruk átvételét.

A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében a Megrendelőnek az a természetes személy minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Megrendelőnek az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.

A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, az Értékesítő nem köteles a Megrendelő tagállami szerinti nyelven kommunikálni a Megrendelővel.

Az Értékesítő nem köteles megfeleljen a Megrendelő tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Áruval kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Megrendelőt ezekről a követelményekről.

Az Értékesítő eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Áru esetében.

A Megrendelő a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Értékesítő által meghatározott pénznemben valósul meg.

Az Értékesítő visszatarthatja az Áru átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy az Áru árának és a logisztikai hozzájárulás díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett Áru esetén a Megrendelő a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat ( logisztikai hozzájárulási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt az Értékesítő nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben az Áru ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Értékesítő a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Megrendelőt.

Az Értékesítő az Áru átadása érdekében a magyar Megrendelőket megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi Megrendelőknek is.

Amennyiben a Megrendelő az ÁSZF szerint kérheti az Áru szállítását Magyarország területére, vagy bármely más Európai Uniós tagállam területére, ezt kérheti a nem magyarországi Megrendelő is.

Amennyiben a Megrendelő az ÁSZF szerint választhatja az Áru személyes átvételét az Értékesítőnél, ezzel élhet a nem magyarországi Megrendelő is.

Egyebekben a Megrendelő kérheti, hogy az Áru szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre. A Magyar Megrendelőt is megilleti ez a jog.

10. Raklap szolgáltatás szabályai

10.1 Raklap szolgáltatás díja
A raklapon szállított Termékek esetén többfajta extra költség keletkezik:
- raklap használati díj
- raklap betétdíj.
A raklapok visszavételekor az
Értékesítő kizárólag a raklapok betétdíját köteles visszafizetni, a raklapok használati díját nem.
10.2 A raklap kiadás szabályai
Megrendelő köteles a raklap átvételekor a raklapokat átvizsgálni és az esetleges sérüléseket/hibákat jelezni az Értékesítőnek, majd meggyőződni arról, hogy ezeket a hibákat/sérüléseket az árukiadási bizonylaton az Értékesítő feltüntette.
10.3 A raklap visszavételére vonatkozó szabályok
A raklap betéti díjat
az Értékesítő az alábbi szabályok szerint, és az alábbi feltételek teljesülése esetén téríti vissza teljes mértékben a Vevőnek:
a)
Értékesítő kizárólag ép, sértetlen raklapot köteles visszavenni.
b)
Értékesítő jogosult a sérült raklap visszavásárlását a sérülés megjelölésével visszautasítani.
c)
Értékesítő kizárólag az általa kiadott raklapokat köteles visszavenni és kizárólag az Értékesítőtől vásárolt Termékhez kapcsolódó raklapok esetében.
d)
Értékesítő a raklap betétdíj visszatérítése során a raklap elvitelekor/kiadásakor érvényes raklap díjat köteles visszafizetni.
e)
Értékesítő nem köteles a raklapokat a Termékről kiállított számla teljesítési határidejétől számított 1 hónapot követően visszavásárolni.
f) Értékesítő köteles a raklapok betétdíját a raklapok visszavételét követő 10 munkanapon belül visszafizetni Vevőnek.

11. Elállás a szerződéstől

Amennyiben a Megrendelő 3 napot meghaladó késedelembe esik, az Értékesítő jogosult a Szerződéstől elállni, ha a Megrendelő a Szerződés teljesítését megtagadta.
11.1 A szerződés iktatása
A Honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt az Értékesítő nem iktatja.

12. Marketing célú adatkezelések

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelési folyamat a hírlevelek kiküldése érdekében történik.

Kezelt adatok
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja
Az Megrendelő önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

13. A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelési folyamat az érintett érdeklődési körének megfelelő tartalmú reklámtartalom kiküldésének érdekében történik.

Kezelt adatok
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama
A hozzájárulásának visszavonásáig.
Az adatkezelés jogalapja
Az Megrendelő önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

14. Remarketing

Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.

Kezelt adatok
A cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok.

Az adatkezelés időtartama
Az adott cookie adattárolási időtartama, bővebb információ elérhető itt:

Google általános cookie tájékoztató:

https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Analitycs tájékoztató:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Facebook tájékoztató:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

15. További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

16. Jótállás

Az Értékesítő a kerítéselemekre/kerítésanyagokra 1 év jótállást vállal.

Az Értékesítő ugyanakkor felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a zártest és zárbetét, zártakaró, a kilincs és kilincs címke takaró vonatkozásában, illetve minden a gyártás során felhasznált alapanyagok vonatkozásában a jótállási kötelezettség azok gyártói által vállalt jótálláshoz igazodik. Minőségi kifogásait a Megrendelő minden esetben írásban köteles közölni.

Jótállási igény bejelentését kizárólag írásban (e-mail, vagy postai úton kézbesített küldemény) fogadja el az Értékesítő.

A jótállási idő az átadás napjától kezdődik.

A szakszerűtlen beépítés és karbantartás, idegen eredetű javítás, beavatkozás, változtatás esetén az Értékesítő mentesül a jótállási kötelezettség alól.

Az Értékesítő a jótállási körében rögzíti, hogy a kerítéselemek utólagos fúrása, vágása tilos. Nem rendeltetésszerű használat, sérülés, törés, szándékos rongálás, folyadék és vegyszerek általi sérülésre a jótállás nem vonatkozik. A gyári csomagolás kibontása után, a felületek sérülésének az elkerülése érdekében a kerítéselemeket egymáson csúsztatni, tologatni szigorúan tilos. Minimális foltok, festék felhalmozódások, apró pöttyök illetve színárnyalatbeli eltérések a gyártási technológiából adódóan előfordulhatnak, amely az Értékesítő részéről nem jelent hibás teljesítést. A színárnyalatok meghatározására, elnevezésére a festékgyártói tájékoztatók alapján kerül sor, ebből eredő igények az Értékesítővel szemben nem érvényesíthetőek.

A kerítéselemek felszerelése után a Megrendelő a kerítéselemekre tekintettel nem jogosult a teljesítéssel szemben kifogással élni.

A kapuk és tartó oszlopaik normál zártszelvényből, és acélból készülnek, de nincsenek horgany bevonattal ellátva. Kétszeri festékréteggel vannak bevonva. Ebből adódóan hamarabb korrodálhatnak mint az egyéb kerítéselemek, így az az Értékesítő mentesül a jótállási kötelezettség alól.

16.1 Az Értékesítő a jótállási kötelezettségét kizárja az alábbi esetekben:

- Az aljzattól legalább 5 cm rést szükséges elhagyni, amennyiben ezen előírás figyelmen kívül hagyása, vagy egyéb okból a kerítéselem tartósan hóban áll vagy aljnövényzettel, mohával érintkezik az elszínezheti a kerítéselemeket, amely esetben az Értékesítő mentesül a jótállási kötelezettség alól,

- Amennyiben a meglévő tartószerkezet rozsdásodik, ez a rozsda befertőzheti a fém rögzítő elemet - ami nincs hatással a kerítés elemre -, amely esetben az Értékesítő mentesül a jótállási kötelezettség alól,

- Nem az Értékesítő által végzett szállítás során keletkezett sérülésért felelősséget az Értékesítő nem vállal.

- Vízszintes felszerelés esetén méterenként 1mm-es lejtéssel szükséges az elemek felszerelése, hogy a csapadék ne álljon meg az elemekben, ezen előírás figyelmen kívül hagyása esetén az Értékesítő mentesül a jótállási kötelezettség alól,

- A rögzítési pontok távolsága nem haladhatja meg a 100 centimétert, ezen előírás figyelmen kívül hagyása esetén az Értékesítő mentesül a jótállási kötelezettség alól,

- A csomagolás helytelen felbontásából adódó sérülések esetére az Értékesítő a jótállási kötelezettségét kizárja.

- A Megrendelő elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az Értékesítőnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Megrendelőnek okozott érdeksérelmet.

- ha az Értékesítő a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Megrendelő a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

-Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

- A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Megrendelő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve kell elvégezni. Az Értékesítőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 45 napon belül elvégezze. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Megrendelő a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Értékesítőt terhelik.

16.2 Az Értékesítő mentesül a jótállási kötelezettsége alól

Az Értékesítő a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

17. Adatvédelem

Az Értékesítő által kizárólag megfelelő jogalap mellett kerül sor a személyes adatok gyűjtésére. Az adatkezelés során az Értékesítő a Megrendelő nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli. Az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, az adatpontosság és a korlátozott tárolási idő követelményét rögzítő alapelveknek. Az Értékesítő által igénybe vett adatfeldolgozókkal fennálló jogviszony alapjául szolgáló szerződések maradéktalanul kiegészítésre kerültek a GDPR 28. cikkével összhangban. Az Értékesítő által a belső szabályzatok, illetőleg külső adatkezelési tájékoztató mellett az adatkezelési tevékenység, az esetleges adatvédelmi incidensek és érintett megkeresések rögzítésére vonatkozó nyilvántartási rendszer és eljárásrend kialakításra került. Tekintettel arra, hogy az Értékesítő nem minősül közhatalmi szervnek, illetőleg közfeladatot nem lát el, emellett az Értékesítő, mint adatkezelő fő tevékenységét nem képezi sem különleges adatok, sem bűnügyi adatok kezelése, illetőleg adatkezelőként fő tevékenysége olyan adatkezelési műveleteket nem foglal magában, amely az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, így az Értékesítő által DPO (adatvédelmi tisztviselő - data protection officer) kijelölésére nem, de adatvédelmi felelős kijelölésére sor került. Az egyedi megrendelés megkötésével a Megrendelő elfogadja az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

18. Felelősség

Ön a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Értékesítő nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
Az Értékesítő a megrendelés törlésének jogát - gyári ideiglenes hiány, vagy kivonás esetében- fenntartja.
Amennyiben minden gondosságának ellenére a termék hibás áron szerepel, amely a termék közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér,
az Értékesítő nem köteles a terméket hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.
Az esetleges szállítási késedelem, vagy a megrendelés teljes meghiúsulása - gyári ideiglenes hiány, vagy kivonás esetében- esetén a
z Értékesítő kártérítési kötelezettséget nem vállal.
Az Értékesítő kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. A Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. A Megrendelő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, az Értékesítő ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
A
Megrendelők által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat az Értékesítő jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében az Értékesítő jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
Az Értékesítő oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért az Értékesítő nem vállal felelősséget.
Az Internet globális jellege miatt
a Megrendelő elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Megrendelő államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Megrendelőt terheli a felelősség.
Amennyiben
a Megrendelő a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az Értékesítőnek. Ha az Értékesítő jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
19. Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Az Értékesítő a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a
z Értékesítő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag az Értékesítő előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot
a Megrendelőnek a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az Értékesítő előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
Az Értékesítő fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel az oldal domain-nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, az Értékesítő által foglalt minden más domain-névre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely az Értékesítő adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre az Értékesítő külön engedélyt ad.
Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a
z Értékesítő által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az Értékesítő adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.
Az Értékesítő igénybevételével a Megrendelő elfogadja, hogy az Értékesítő a Szolgáltatás igénybevétele során a Megrendelő által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

20. Titokvédelem

Felek a megkötött szerződés(ek) teljesítése érdekében történő együttműködésük során az egymás tudomására jutott minden üzleti adatot, értesülést és információt kötelesek határidő nélkül a legszigorúbb üzleti titokként kezelni, s kölcsönösen titoktartási kötelezettséget vállalnak az együttműködésük során tudomásukra jutó valamennyi üzleti információ, továbbá üzleti-, üzemi-, valamint egyéb titok, know-how, stb. (a továbbiakban együttesen: Bizalmas információk) tekintetében. Nem sorolhatók a Bizalmas információk közé:

- azok az információk, amelyek a Felek számára korábban váltak ismertté, amikor még nem vonatkozott rá a közzétételt tiltó kötelezettség;

- az olyan információk, amelyek köztudomásúak és a nyilvánosság rendelkezésére állnak, kivéve, ha az ilyen ismertség vagy nyilvánosság a Bizalmas információknak valamelyik fél részéről történő jogosulatlan kiadásából származik;

- az olyan információk, amelyek kiadását a Felektől törvény vagy egyéb jogszabály, bírósági vagy más hatósági eljárás megköveteli, de csak az adott jogszabály, illetve bírósági vagy hatósági eljárás kereteinek megfelelően. Felek vállalják, hogy minden, az Üzleti titok tekintetében felmerülő információ szolgáltatásra vonatkozó megkeresésről haladéktalanul értesítik a másik Felet. A Felek a Bizalmas információkat kötelesek időbeli korlátozás nélkül megtartani, azokat csak és kizárólag a jelen szerződés teljesítése érdekében használhatják fel, harmadik személynek tudomására nem hozhatják és hozzáférést nem biztosíthatnak, továbbá kötelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy a Bizalmas információ illetéktelen tárolása, felhasználása és továbbítása ne történhessen meg. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy ha Bizalmas információ illetéktelen tárolásáról, felhasználásáról továbbításáról tudomást szereznek, arról haladéktalanul értesítik a másik felet. Felek tudomásul veszik, hogy titoktartási kötelezettségeik megszegéséből, elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő következményekért teljes kártérítési kötelezettséggel tartoznak. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az Értékesítő jogosult nyilvános anyagaiban a teljesítést referenciaként feltüntetni, a teljesítésről fényképfelvételt készíteni, amely felhasználáshoz a Megrendelő kifejezetten hozzájárul.

21.A MEGRENDELŐ FELELŐSSÉGVÁLLALÁSA

Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően.

22. VIS MAIOR

Amennyiben a Vis Maior 1 hónapnál hosszabb idővel késleltetné az egyedi megrendelés végrehajtását, Feleknek tárgyalásos úton rögzíteniük kell a teljesítést érintő szükséges módosításokat. Amennyiben ezen tárgyalások két héten belül nem vezetnek eredményre, bármelyik Félnek jogában áll a megrendeléstől elállni vagy azt azonnali hatállyal felmondani. E fejezet keretében a vis maior eseménynek minősül az érintett Fél érdekkörén kívül eső okból eredő, elháríthatatlan esemény, így különösen (i) minősített időszaki helyzet (rendkívüli állapot, szükségállapot, veszélyhelyzet) vagy egyéb katasztrófahelyzetnek minősíthető helyzet, függetlenül a minősített időszaki helyzet tényleges kihirdetésétől vagy a katasztrófa kinyilvánításától; (ii) sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, (iii) közlekedési- és üzemzavarok, (iv) nyersanyagban és hasonlókban az Értékesítő felelősségi körén kívül eső okból felmerülő hiány. Egyik Fél sem felelős a megrendelés szerinti kötelezettségeinek nem- , hibás- vagy késedelmes teljesítésért, ha azt az előző pontban meghatározott vis maior esemény okozta. A vis maior események által érintett Fél köteles a másik Félnek haladéktalanul megküldött tájékoztatásában megjelölni a vis maior esemény kezdetét, jellegét, a szerződéses teljesítéssel kapcsolatos várható hatását és amennyiben lehetséges várható végét. Vis maior esemény időtartama alatt a szerződés hatálya szünetel, abban a mértékben, amennyiben a Szerződés teljesítése a vis maior esemény miatt nem lehetséges. Felek rögzítik, hogy a vis maior elmúlását követően a Felek szerződéses kötelezettségeiket teljesítik. Elállás, illetve azonnali hatályú felmondás esetében a Feleket elszámolási kötelezettség terheli.

23. Általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása
Az Értékesítő jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Önnel szemben, az ezt követő megrendelésekre vonatkozóan.

24. Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF a Megrendelőt és az Értékesítőt illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. 

Az oldal fejlesztés alatt áll, jelenleg csak tájékoztató jellegű.

Az Általános Szerződési Feltételek jelenlegi szövegének hatályba lépési dátuma:

2023.03.01

 

Telephelyek

ahol a termékeink elérhetőek

 

4483  Kótaj és Buj között (Kóborló tanya 1.) Tel.: (30) 18 08 700;   (30) 6858 581 Nyitva: 7-17 ó útvonalterv ide
7400  Kaposvár, Pécsi u. 11. Tel.: (30) 710 08 30;   (30) 354 17 07 Nyitva: 7-17 ó útvonalterv ide
6087 Dunavecse Bajcsy-Zsilinszky utca 47  Tel.: (30) 18 08 600;   (30) 325 82 00 Nyitva: 7-17 ó útvonalterv ide